Workshop "LIFO - How to build Team Profile"

Ngày: 30/07/2019 lúc 14:50PM

Workshop "LIFO - How to build Team Profile" được diễn ra vào ngày 25/7 với sự phối hợp của Phi&P và BCon Việt Nam cùng với gần 80 người tham dự. 

LIFO là phương pháp ứng dụng khoa học hành vi vào việc thúc đẩy năng lực cá nhân và năng lực tập thể được phát triển bởi 2 nhà tâm lý học người Mỹ - Tiến sỹ Stuart Atkins và Tiến sỹ Allan Katcher, nhằm nỗ lực giúp đỡ các tổ chức tối đa hóa hiệu suất bằng cách tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình trong khi vẫn hòa hợp với điểm mạnh của những người khác.

Diễn giả chương trình - Ms. Nông Vương Phi

LIFO là phương pháp thuộc sở hữu trí tuệ của BCon Vietnam - Công ty con thuộc tập đoàn Business Consultants, Inc., (BCon Japan) một trong những tập đoàn tư vấn hàng đầu của Nhật (https://bconglobal.com/). Thành lập từ năm 1964, BCon tập trung vào lĩnh vực tư vấn phát triển tổ chức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Ms. Vương Phi - Founder & CEO của Phi&P chia sẻ: Tổ chức hình thành bởi nhiều cá thể. Mỗi cá thể có đặc điểm, tính cách, thế mạnh và văn hóa khác nhau.
Bạn có thể hiểu từng cá nhân nếu dành thời gian với họ. Nhưng làm thế nào để hiểu được Team Profile một cách thấu đáo, nhằm:
- Xây dựng đội ngũ đáp ứng mục tiêu kinh doanh hiện tại.
- Phát triển năng lực của Team trong tương lai.
- Sử dụng hiệu quả những thế mạnh cá nhân hoặc tiết giảm những yếu tố chưa phù hợp với văn hóa tổ chức và mục tiêu sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tham dự LIFO để hiểu cách người Nhật Mỹ đã xây dựng Team Profile như thế nào nhằm đáp ứng hiện tại, đón đầu tương lai mà không bị khủng hoảng nhân sự.

Những hình ảnh khác tại buổi workshop:

Phi&P Team
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục
zalo-social