Outline khóa Xây dựng Kế hoạch & Triển khai đào tạo

Ngày: 28/09/2020 lúc 17:14PM

Outline khoá mới toanh:“Xây dựng Kế hoạch & Triển khai đào tạo”

Nhìn Outline khoá này là biết “Cô Phi” lại dốc hết trái tim cho năm “Cô Vi” rồi.

1. Đánh giá & phân tích hiện trạng trước khi xây dựng kế hoạch đào tạo:
• Xác định các chỉ tiêu chất lượng cần được tác động bởi đào tạo
• Xây dựng Ngân sách đào tạo
• Đánh giá nguồn lực bên trong & bên ngoài.

2. Xây dựng kế hoạch & quy trình đào tạo:
• Xây dựng quy trình đào tạo
• Phân cấp nhóm các năng lực
• Lập kế hoạch đào tạo theo năng lực và mục tiêu kinh doanh
• Xây dựng văn hoá học tập và đào tạo nội bộ.

3. Phân tích & chọn lựa các phương pháp phát triển nguồn lực:
• Đặc điểm của các phương pháp Training / Coaching / Mentoring
• Chọn lựa mô hình phù hợp (70-20-10, Skill-Will, Cá nhân, Group…)
• Theo dõi, phân tích số liệu đào tạo.

4. Triển khai & Đánh giá hiệu quả đào tạo:
• Đào tạo các năng lực phục vụ chỉ tiêu kinh doanh & chất lượng
• Đào tạo & phát triển đội nhóm kế thừa
• Đánh giá kết quả đào tạo trên doanh thu, chi phí
• Đánh giá kết quả đào tạo trên chỉ tiêu chất lượng.

Mời các bạn yêu & muốn phát triển nghề Nhân sự & Đào tạo thì bay vào với Phi, đây là mảng đam mê nhất của mình trong HRM nên đảm bảo nhận được nhiều kiến thức và cách triển khai nhất.

>>>LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY 

Phi&P Team
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục
zalo-social