AI for HR - Chinh phục AI trong Nhân sự

Địa điểm: Tp. HCM

NÂNG CAO KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG VỚI POINTS OF YOU

Địa điểm: Hà Nội

Ứng viên ơi – Bạn là ai?
Nghề nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng – làm thế nào để tìm được một ứng viên phù hợp với tổ chức thật sự là vấn đề nhức não?

CAREER PATH – XÂY DỰNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Địa điểm: Tp. HCM

Là module thứ 2 của HR Tools trong chuỗi HR Professional Series do Phi&P thiết kế, khóa học được giúp bạn có thể áp dụng và triển khai ngay cho hầu hết các loại hình và quy mô Công ty.

HR STRATEGY - XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

Địa điểm: Tp. HCM

Khóa học sẽ đào tạo bài bản về lập kế hoạch nhân sự, gắn kết các mục tiêu Nhân sự với mục tiêu kinh doanh của Công ty, giúp bạn có thể tự tin xây dựng được một chiến lược cụ thể.

STAY INTERVIEWS

Địa điểm: Tp. HCM

STAY INTERVIEWS - một khái niệm gần như còn rất mới tại Việt Nam trong việc giữ nhân tài và giúp giảm tỉ lệ nghỉ việc. Stay Interviews không những đã giúp cho một số doanh nghiệp giảm hơn 40% tỉ lệ nghỉ việc mà còn cung cấp các kiến thức, kỹ năng giúp cho HR và Quản lý cấp trung biết cách xây dựng niềm tin với các nhân viên, tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc, xây dựng được một đội ngũ đoàn kết, nhiệt huyết và trung thành.

HR REPORTS – XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Địa điểm: Tp. HCM

Khóa học cung cấp những kiến thức, form mẫu thống kê, báo cáo và phân tích số liệu. Hướng dẫn cách thực thi các mục tiêu Nhân sự để có thể tham mưu, xây dựng chiến lược cùng với Ban Giám đốc, từ đó nâng cao chất lượng nguồn lực của tổ chức.

HR AUDIT - KIỂM TOÁN NHÂN SỰ

Địa điểm: Tp. HCM

HR Audit là một khái niệm còn rất mới trong ngành HR tại Việt Nam. Nhưng ở các nước phát triển và các doanh nghiệp đa quốc gia thì HR Audit là một hoạt động định kỳ, thường xuyên, liên tục để giúp ổn định bộ máy Nhân sự hoạt động hiệu quả.

MAN POWER – ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC CỦA TỔ CHỨC

EMPLOYER BRANDING – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Địa điểm: AIM Academy

Vì sao ứng viên không quan tâm đến tin tuyển dụng của Công ty của bạn? Vì sao tuyển được rồi nhưng không thể giữ được người? Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp để nhà tuyển dụng xây dựng một chiến lược khôn ngoan để thu hút và phát triển ổn định nguồn nhân lực.

zalo-social