Các khóa học nổi bật

MAN POWER – ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC CỦA TỔ CHỨC

Giảng viên: Phi&P

HRBP - ĐỐI TÁC KINH DOANH XUẤT SẮC

Giảng viên: Phi&P

SUCCESSION PLAN – XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ THỪA

Giảng viên: Phi&P

DESIGN THINKING IN HR – TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG NHÂN SỰ

Giảng viên: Phi&P

3P – XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P

Giảng viên: Phi&P

ROI – ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

Giảng viên: Phi&P

EMPLOYEE EXPERIENCE - THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN

Giảng viên: Ms. Nông Vương Phi

HR Skills – Kỹ năng nghề nhân sự

Giảng viên: Ms. Nông Vương Phi
Địa điểm: Tp. HCM

Tại sao chọn Phi&P?

  • Phi&P là sự kết hợp những người trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và đào tạo nhân sự.
  • Phi&P luôn cập nhật những kiến thức, công cụ về lĩnh vực nhân sự theo xu hướng mới để thiết kế ra các khoá đào tạo phù hợp cho các doanh nghiệp có qui mô khác nhau.

Tin tức khóa học

Khách hàng

zalo-social