Outline khóa Xây dựng Kế hoạch & Triển khai đào tạo

Outline khóa Xây dựng Kế hoạch & Triển khai đào tạo

Outline khoá mới toanh:“Xây dựng Kế hoạch & Triển khai đào tạo”Nhìn Outline khoá này là biết “Cô Phi” lại dốc hết trái tim cho năm “Cô Vi” rồi.1. Đánh giá & phân tích hiện trạng trước khi xây dựng...

Khách hàng của PHI&P

zalo-social