INNOVATION

Ngày: 05/06/2020 lúc 16:56PM

Bài viết được trích từ Facebook của Phi&P

Mấy hôm trước soạn bài để 4/1/2020 dạy cho một Công ty của Đức. Một ông bạn thắc mắc: " Ủa sao cô dạy món này nữa hả? Sao cô dạy “tùm lum” vậy?"

Mình trả lời:" Vì anh chưa hiểu đúng về Innovation nên cứ tưởng nó chỉ dành cho dân Kỹ thuật hay R&D". Thực ra nó là nền tảng để nâng cao hiệu suất lao động cho tổ chức, nên HR mà không biết món này và không lead được dự án này thì chắc chắn sẽ không mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Nó chính là 1 môn trong hệ sinh thái của các HR cần phải hiểu biết sâu. Innovation là một hoạt động trải trên diện rộng.

Chris Brauer, Innovation Director của Viện nghiên cứu quản lý tại Goldsmiths, Đại học London định nghĩa: Creativity là ý tưởng và tạo ra ý tưởng mới tuyệt vời, và Innovation là tác động trong một tổ chức hoặc xã hội cho đến khi có thể nhìn thấy hiệu ứng của sự sáng tạo đó và thực sự tồn tại. Vì vậy, Creativity tạo ra là ý tưởng và Innovation là sự thực thi. Mà để thực thi thì HR chính là chất keo kết dính các con người, bộ phận và làm cho nó được thực thi hiệu quả.

Môn này mình được học với một Giáo sư Đại học người Nhật tại Seoul năm 2015 theo chương trình học bổng của APO (ASEA Productivity Organization). Sau đó về thì chưa soạn bài dạy lại, nhưng áp dụng được các kiến thức của ông trong công việc rất nhiều đặc biệt là thay đổi tư duy theo hướng Innovation chứ không phải Creativity, là Painstorming chứ không phải Brainstorming....

Ngồi đọc cuốn sách Work Rules cũng thấy HR đóng vai trò vô cùng quan trọng về Innovation của Google trong Tuyển dụng và Giữ chân nhân tài. Nhưng đầu tiên, HR phải hiểu đúng về INNOVATION cái đã.


Đọc thêm LINK NÀY trên Tạp chí Nhân sự nếu bạn muốn biết vai trò Innovation của HR trong tổ chức.

Phi&P Team
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục
zalo-social