Tất cả bài viết

  • INNOVATION

    INNOVATION

    Ngày: 05/06/2020 lúc 16:56PM

    Bài viết được trích từ Facebook của Phi&PMấy hôm trước soạn bài để 4/1/2020 dạy cho một Công ty của Đức. Một ông bạn thắc mắc: " Ủa sao cô dạy món này nữa hả? Sao cô dạy “tùm lum” vậy?"Mình...
zalo-social