Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc: MBO – OGSM - KPIs

Ngày: 03/08/2020 lúc 15:41PM

Chào tháng 8 bằng khoá học Online:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC: MBO – OGSM - KPIs.

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Ban Giám đốc và Phòng Nhân sự - nơi chịu trách nhiệm chính về việc xây dựng KPIs cho tổ chức, giúp hiểu thật đúng bản chất của vấn đề để có thể triển khai KPIs. Hoặc đối với những Công ty đã triển khai KPIs thất bại, khoá học sẽ giúp bạn sửa sai những ngộ nhận trước đó và tiếp tục triển khai để thành công. 

Khóa học của chúng tôi có gì?

Buổi 1: Tổng quan về Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc bằng KPIs.
- Mối quan hệ giữa Mục tiêu kinh doanh, Chiến lược hành động và kết quả KPI
- Các nhân tố quan trọng cấu thành nên KPIs và hướng dẫn các bước cần chuẩn bị để triển khai KPIs.

Buổi 2: Các chỉ số đo lường hiệu suất KPIs
- Thiết lập hệ thống mục tiêu doanh nghiệp theo mô hình MBO – OGSM – KPIs
- Thiết lập các các chỉ số đo lường hiệu suất KPIs.

Buổi 3: Chiến lược triển khai KPIs
- Phân tích đưa KPIs vào mô hình BSC
- Áp dụng liên kết các mục tiêu trong tổ chức. Thiết lập các mục tiêu con của đơn vị.

Buổi 4: Quy trình xây dựng KPIs theo mô hình MBO-OGSM
- Quy trình xây dựng kế hoạch hành động (OGSM) cùng hướng đến mục tiêu cao nhất của công ty bạn.
- Thực hành nhóm và bài tập thực tế trong tổ chức.

Buổi 5: Sửa bài tập vận dụng KPI hiệu quả theo mô hình BSC
- Xây dựng mục tiêu nhỏ của từng phòng ban và chiến lược hành động (OGSM)
- Phương pháp thiết lập các thước đo KPIs. Thiết lập các chốt kiểm soát trong quá trình thực hiện mục tiêu.

Buổi 6: Đánh giá kết quả KPIs và xây dựng các chính sách khen thưởng.
- Đánh gía và sử dụng kết quả đánh giá KPIs trong tổ chức
- Xây dựng các quy chế, chính sách khen thưởng nhằm hệ thống hoá và giúp hoàn thành các chỉ tiêu KPIs.


Khoá học xây dựng KPIs bằng mô hình MBO và OGSM do Phi&P thiết kế cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng vững chắc về phương pháp triển khai và sử dụng hiệu quả các thước đo mục tiêu trọng yếu liên kết với mục tiêu chiến lược của tổ chức; hạn chế những sai lầm dẫn đến thất bại trong quá trình triển khai KPIs.

Thời gian: 17/8 - 2/9/2020, từ 20:00 - 22:00 - Thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.
Phương pháp: học trực tuyến trên Zoom, chia sẻ và xem lại video trong group kín.
Giảng viên: Ms Nông Vương Phi - Founder - CEO Phi&P
Học phí: 2,000,000 đ, giảm 40% còn lại 1.200.000 đồng/người (6 buổi). Giá chưa bao gồm VAT 10%

LINK ĐĂNG KÝ: https://bit.ly/3fiy6tQ

Phi&P Team
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục
zalo-social