Biến động nhân sự: Chọn và giữ ai?

Ngày: 10/08/2020 lúc 09:22AM

Hệ lụy của thiên tai dịch bệnh đó chính là các cuộc khủng khoảng kinh tế - xã hội lan rộng toàn cầu, làm gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để vượt qua khủng hoảng có rất nhiều giải pháp được đưa ra: tạm ngưng hoạt động, kiểm soát chi phí… và một trong số các giải pháp được lựa chọn đó là cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có chiến lược cụ thể để có thể đảm bảo có đủ nguồn lực cho giai đoạn phục hồi sau khủng khoảng. “Biến động nhân sự: chọn và giữ ai?” trở thành một bài toán đau đầu không chỉ riêng Phòng Nhân sự mà còn là của cả Ban Lãnh đạo công ty.

STAY INTERVIEWS - một khái niệm gần như còn rất mới tại Việt Nam trong việc chọn lọc và giữ nhân tài. Phương pháp này đã được áp dụng tại các nước phát triển và Công ty đa quốc gia dưới hình thức phỏng vấn trong quá trình làm việc, nhằm thu thập đầy đủ thông tin, giúp ra quyết định và điều chỉnh chiến lược nhân sự phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng.
Khóa học phù hợp cho các lãnh đạo doanh nghiệp, người làm nhân sự hoặc các cấp quản lý.

STAY INTERVIEWS tập trung 8 chủ đề chính cần khai thác trong việc chọn lọc và giữ chân nhân tài:
- Yếu tố tạo động lực thôi thúc
- Mục tiêu cá nhân
- Văn hóa tổ chức
Đóng góp cho tổ chức
Lãnh đạo trực tiếp
- Hệ thống quản trị
- Những dấu hiệu gắn kết/rời đi
- Người ảnh hưởng

Cùng Phi&P tìm hiểu Stay Interviews nhé

>>>LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Phi&P Team
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục
zalo-social