SUCESSION PLAN - XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ THỪA

SUCESSION PLAN - XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ THỪA

Mã khóa học: Ngày cập nhật: 13:52 18/06/2021

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Succession Plan được xem là chiến lược Xây dựng đội ngũ Lãnh đạo kế thừa nhằm tiếp quản sự điều hành, hoặc tiếp nhận quyền sở hữu cho một cá nhân hoặc một nhóm quản lý cấp trung, nhằm đảm bảo cho Doanh nghiệp tiếp tục vận hành và phát triển bền vững sau khi những vị trí quan trọng này chuyển sang những cơ hội mới, nghỉ hưu hoặc qua đời. Succession Plan còn được gọi là Chiến lược thay thế.

Những lợi ích đi kèm với một chương trình quản lý kế thừa được lập kế hoạch tốt, bao gồm:  

 • Đội ngũ quản lý gắn bó và luôn có động lực 
 • Xây dựng danh tiếng là nơi làm việc tuyệt vời
 • Có tổ chức, có kỷ luật về Quản lý tài năng 
 • Tạo nên niềm tin lớn hơn giữa các bên liên quan (khách hàng, cổ đông, nhân viên)
 • Xây dựng một thế hệ nhân tài kế thừa đủ tiêu chuẩn với các chiến lược trọng tâm của tổ chức 

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Thời lượng: 4 buổi (20h – 22h30, Thứ 3 & Thứ 5 hàng tuần); 
 • Hình thức: Online; 
 • Học phí: 2,500,000/người (chưa bao gồm 10% VAT); 
 • Mỗi học viên được tặng bài test TRAIT MAP trị giá 3,200,000 VND; 

NỘI DUNG CHÍNH: 

Buổi 1: Các bước trong việc tạo ra mô hình hoặc kế hoạch quản lý kế thừa 

 • Xác định chiến lược trọng tâm của Tổ chức 
 • Xem xét các yếu tố bên ngoài thị trường (đối thủ cạnh tranh, kinh tế) 
 • Cách xác định các vị trí chính trong danh sách kế thừa.

Buổi 2: Các chỉ số Hiệu suất cần đánh giá khi xây dựng đội ngũ kế thừa 

 • Phân tích 25 Xu hướng hành vi & 15 đặc tính đặc trưng 
 • Xác định các Năng lực cốt lõi dành cho đội ngũ kế thừa 
 • Thiết lập 8 các chỉ số đo lường vai trò của Lãnh đạo. 

Buổi 3: Quản lý các chỉ số cho vị trí kế thừa theo chiến lược trọng tâm  

 • Đánh giá 5 kỹ năng không thể thiếu cho các vị trí kế thừa 
 • Đánh giá các chỉ số nhóm theo chiến lược trọng tâm 
 • Làm bài phân tích Trait-Map (mỗi học viên được tặng 1 bài – Made in Germany). 

Buổi 4: Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa 

 • Đánh giá mức độ phù hợp của cá nhân/vị trí kế thừa (Job – fit) 
 • Tích hợp kết quả cá nhân để tạo thành lợi thế nhóm 
 • Lập kế hoạch đào tạo & theo dõi tiến trình phát triển 
 • Phân tích kết quả thực tế Nhóm theo Trait-Map
zalo-social