MAN POWER – ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC CỦA TỔ CHỨC

MAN POWER – ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC CỦA TỔ CHỨC

Mã khóa học: Ngày cập nhật: 12:07 18/06/2021

Chúng ta thường nghe về khái niệm “Đánh giá nguồn lực Tài chính”, nó quen thuộc hơn là Đánh giá Nguồn lực Nhân sự trong bất kỳ một tổ chức nào. Chính vì vậy Nguồn Nhân lực luôn là yếu tố nhức đầu của các Doanh nghiệp, vì Nguồn lực Nhân sự là nhân tố quyết định rất lớn đến các chỉ số Tài chính của Doanh nghiệp.

Trong các khóa học Đánh giá Nguồn lực của tổ chức, chúng ta cùng đi sâu vào những điểm cốt lõi của các Chỉ số Nhóm quan trọng khi đánh giá nguồn nhân lực, mối quan hệ của nó tác động đến kết quả kinh doanh như thế nào. Đặc biệt chúng ta sẽ cùng phân tích các chỉ số Cá nhân liên quan đến: Cách làm việc; Khuynh hướng khác biệt nhằm hạn chế rủi ro; và các chỉ số kết hợp giữa Năng lực và Tâm lý được phân tích từ bài đánh giá Uchida – Kreaperlin.

Thông thường, khi đánh giá nguồn lực mọi người có thể đánh giá dựa trên từng cá nhân, nhưng chưa nắm rõ phương pháp đánh giá một đội nhóm và tổ chức. Khoá học cũng cung cấp phương pháp phân tích kết quả giúp đánh giá lại nguồn lực của tổ chức một cách khách quan, bài bản. Khoá học được thiết kế dựa trên trên kết qủa có thật được tập hợp từ chính số lượng học viên của lớp, đồng thời sử dụng các chỉ số đó để cải thiện công tác Tuyển dụng, Sắp xếp lao động, Đào tạo và Phát triển & Quản trị dữ liệu.

Thông tin chi tiết Khóa học: 

Thời gian: Từ 08/07/2021 đến 20/07/2021; 

Thời lượng: 4 buổi (20h – 22h30, Thứ 3 & Thứ 5 hàng tuần); 

Hình thức: Online; 

Học phí: 2,500,000/người (chưa bao gồm 10% VAT); 

Mỗi học viên được tặng bài test UCHIDA - KREAPERLIN trị giá 3,200,000 VND; 

Nội dung chính:

Buổi 1: Tổng quan về Đánh giá Nguồn lực nhân sự 

 • Đánh giá Nguồn lực Nhân sự như “Khám sức khoẻ định kỳ” 
 • Các nguồn lực chính của mô hình doanh nghiệp Sản xuất 
 • Các nguồn lực chính của mô hình doanh nghiệp Dịch vụ. 

Buổi 2: Thiết lập các chỉ số Đánh giá Nguồn nhân lực tổ chức

 • Chỉ số Chất lượng 
 • Chỉ số Tài chính 
 • Chỉ số Phát triển 
 • Phân tích mối liên hệ của 3 chỉ số đến mục tiêu kinh doanh 
 • Làm bài phân tích Uchida- Kreaperlin (mỗi hv được tặng 1 bài – Made in Japan). 

Buổi 3: Các chỉ số đánh giá Nguồn lực Cá nhân theo nhiệm vụ/nhóm công việc 

 • Phân tích 5 chỉ số về Cách làm việc 
 • Phân tích 8 chỉ số về Khuynh hướng khác biệt nhằm hạn chế rủi ro 
 • Phân tích 2 chỉ số kết hợp giữa Năng lực và Tâm lý. 

Buổi 4: Phân tích & kết hợp các chỉ số Quản trị nguồn nhân lực 

 • Tuyển dụng 
 • Sắp xếp lao động 
 • Đào tạo và Phát triển 
 • Quản trị dữ liệu Phân tích kết quả thực tế Nhóm theo Uchida- Kreaperlin.
zalo-social