HR AUDIT - KIỂM TOÁN NHÂN SỰ

HR AUDIT - KIỂM TOÁN NHÂN SỰ

Mã khóa học: Ngày cập nhật: 10:09 15/10/2018

HR Audit là một khái niệm còn rất mới trong ngành HR tại Việt Nam. Nhưng ở các nước phát triển và các doanh nghiệp đa quốc gia thì HR Audit là một hoạt động định kỳ, thường xuyên, liên tục để giúp ổn định bộ máy Nhân sự hoạt động hiệu quả.

VÌ SAO KHOÁ HỌC NÀY RA ĐỜI?

HR Audit là một khái niệm còn rất mới trong ngành HR tại Việt Nam. Nhưng ở các nước phát triển và các doanh nghiệp đa quốc gia thì HR Audit là một hoạt động định kỳ, thường xuyên, liên tục để giúp ổn định bộ máy Nhân sự hoạt động hiệu quả, không có sai sót về quy trình nghiệp vụ nhằm tránh xảy ra các sự cố không đáng có trong Nhân sự. Chắc hẳn bạn đã từng nghe và hiểu khá rõ về công việc của công việc Accouting Audit - Kế toán Kiểm toán. Tương tự như Kế toán Kiểm toán, khóa học HR Audit - Nhân sự Kiểm toán sẽ giúp học viên sử dụng những phương pháp khác nhau để xác minh tính trung thực của tài liệu, quy trình, tính pháp lý của toàn bộ hồ sơ chứng từ Nhân sự. Khóa học còn cung cấp các quy trình, form mẫu và hướng dẫn các kỹ thuật giúp nhận diện những sai sót để kịp thời điều chỉnh. Đồng thời đưa ra những dự báo, giải pháp khắc phục để giúp công tác Nhân sự của Công ty hoạt động hiệu quả hơn. Là khóa học thứ 4 trong chuỗi HR Professional Series do Phi&P thiết kế.

BẠN SẼ ĐẠT MỤC TIÊU GÌ SAU KHÓA HỌC?

 • Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác HR Audit.
 • Cải thiện hệ thống, quy trình quản trị nhân sự hiện tại.
 • Nắm các phương pháp, form mẫu, quy trình và công cụ thực hiện HR Audit.
 • Thông hiểu cách sử dụng các con số thống kê để nhận diện rủi ro, dự báo và đề xuất giải pháp khắc phục.

AI NÊN THAM DỰ?

 • Giám đốc Nhân sự, Trưởng Phòng Nhân sự.
 • Ban kiểm soát / Kiểm soát nội bộ.
 • Chuyên viên Nhân sự có tiềm năng phát triển và đào tạo lên cấp quản lý.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Tổng quan về HR Audit
  • Vai trò, ý nghĩa của HR Audit trong Công ty
  • Nhận diện những lỗi thường gặp trong công tác Nhân sự.
 • Các nguyên tắc kiểm toán hiệu quả
  • Phạm vi, quy mô kiểm toán nhân sự
  • Kiểm toán phi tài chính bộ phận
  • Kiểm toán tài chính bộ phận nhân sự
 • Quy trình kiểm toán
  • Tiếp cận số liệu, chọn mẫu đánh giá, phương pháp kiểm toán
  • Thực hành kiểm toán theo nhóm.
 • Đánh giá tổng kết và báo cáo ban điều hành
  • Nhận diện những sai lỗi, hướng khắc phục, phòng ngừa rủi ro
  • Những điểm cần cải tiến theo chiến lược phát triển của Công ty.

THỜI LƯỢNG, CHI PHÍ, GIẢNG VIÊN?

 • Thời lượng: 1 ngày
 • Khai giảng: 06/06/2020
 • Phí đầu tư: đang cập nhật...
 • Địa điểm: Quận 1, Tp HCM
 • Giảng viên:
  • Ms. Nông Vương Phi
  • Các HRD, Trưởng ban Kiểm soát của các Công ty lớn.
zalo-social