Tất cả bài viết

 • Outline khóa Xây dựng Kế hoạch & Triển khai đào tạo

  Outline khóa Xây dựng Kế hoạch & Triển khai đào tạo

  Ngày: 28/09/2020 lúc 17:14PM

  Outline khoá mới toanh:“Xây dựng Kế hoạch & Triển khai đào tạo”Nhìn Outline khoá này là biết “Cô Phi” lại dốc hết trái tim cho năm “Cô Vi” rồi.1. Đánh giá & phân tích hiện trạng trước khi xây dựng...
 • Sự phát triển không tự nhiên diễn ra

  Sự phát triển không tự nhiên diễn ra

  Ngày: 05/06/2020 lúc 17:25PM

  Bài viết được trich từ Facebook của Phi&P. Năm 1972, tại một nhà hàng Holiday Inn:“Anh có kế hoạch phát triển bản thân chứ?” Curt Kampmeier, người đặt câu hỏi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của John C.Maxwell. Và...
zalo-social