3P – XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P

3P – XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P

Mã khóa học: Ngày cập nhật: 01:44 18/06/2021

Trong môn “Xây dựng hệ thống Thang bảng lương, thưởng, phúc lợi” do Phi&P thiết kế và triển khai năm 2020 các bạn đã được hiểu các thiết kế, cấu của một hệ thống Lương, Thưởng, Phúc lợi.

Và lần này chúng ta sẽ học sâu về 1 phương pháp phổ biến đang được khá nhiều doanh nghiệp và quốc gia đang sử dụng, đó là “Hệ thống Lương 3 P”. Đây không phải là một phương pháp mới nhất thời đại, mà là một phương pháp nền tảng cơ bản mà bất cứ doanh nghiệp nào khi chưa hài lòng về hệ thống lương mình đang có cần phải tham khảo và đặt nền móng từ đây. Sau một thời gian vận hành, Doanh nghiệp bạn có thể chọn lựa phương án “Chuyển tiếp” hoặc “Ly khai” sang một phương án Lương Thưởng mới hiệu quả hơn theo từng giai đoạn và mục tiêu kinh doanh, nhưng vẫn sử dụng các “vật tư” trên nền tảng của 3P này.

“Luôn luôn chuyển động” là chân lý vận hành đúng của một tổ chức, nên không có hệ thống lương nào tồn tại quá 5 năm (có thể trong thời này chỉ còn áp dụng từ 2 - 3 năm). Do đó nếu nền tảng xây dựng hệ thống lương 3P của bạn tốt – chắc chắn sự chuyển đổi của bạn sẽ trở nên đơn giản và phù hợp với xu thế và thời điểm kinh doanh.

Thông tin chi tiết Khóa học: 

Thời gian: 7 – 8/8/2021; 

Thời lượng: 2 ngày (9h – 17h); 

Hình thức: Online; 

Học phí: 2,000,000/người (chưa bao gồm 10% VAT); 

Nội dung chính:

Buổi 1: Tổng quan về hệ thống lương 3P 

 • Các yếu tố cấu thành nên hệ thống lương 3P 
 • Quy trình xây dựng hệ thống lương 3P 
 • Mối quan hệ giữa 3P và Ngân sách lương, thưởng. 

Buổi 2: Xây dựng kết cấu P1 - Position 

 • Posision: Thang bậc lương theo chức danh công việc 
 • Bài tập thực hành P1.

Buổi 3: Xây dựng kết cấu P2 - Person & P3 - Perfomance 

 • Person: Xác định mức lương theo năng lực 
 • Performance: Xác định mức Thưởng kết quả công việc 
 • Bài tập thực hành P2 & P3. 

Buổi 4: Đánh giá hệ thống lương 3P với mục tiêu kinh doanh 

 • Phân tích số liệu và đánh giá hệ thống lương 3P 
 • Những chỉ số cần tăng/giảm trong 3P để tác động đến mục tiêu kinh doanh 
 • Casestudy, bảng lương và form mẫu ứng dụng.
zalo-social