DESIGN THINKING IN HR – TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG NHÂN SỰ

DESIGN THINKING IN HR – TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG NHÂN SỰ

Mã khóa học: Ngày cập nhật: 01:05 18/06/2021

 

Theo Conference Board, bất kể vị trí hoặc quy mô của công ty như thế nào, việc thu hút và giữ chân nhân tài đang là yếu tố gây căng thẳng nội bộ số một cho các CEO trên toàn cầu vào năm 2020. Để tạo ra những khác biệt và lợi thế cạnh tranh, Trải nghiệm nhân viên hiện đại phù hợp với trải nghiệm khách hàng trở thành mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp trong cuộc chiến nhân tài. Kỳ vọng của tổ chức và nhân viên đối với Nhân sự ngày càng tăng. Vậy làm thế nào để Nhân sự có thể giúp ích cho tổ chức, nhân viên và chính bản thân họ?

 Những thay đổi này đòi hỏi HR phải có cách nghĩ mới về con người và trong các hoạt động của nhân sự. Một trong những cách tiếp cận mới nhất có thể hỗ trợ HR đó là Design Thinking – Tư duy thiết kế. Trong báo cáo Xu hướng vốn con người toàn cầu năm 2016 của Deloitte, Tư duy thiết kế được xem là công cụ để hiểu và giúp cải thiện trải nghiệm nhân viên hiệu quả gấp 5 lần những yếu tố khác.

Tư duy thiết kế trong HR sẽ mang lại các lợi ích: 

 • Hiểu, hình dung và biết thiết kế cách nhân viên trải nghiệm công việc
 • Biết được phương pháp suy nghĩ, chuẩn bị và hình thành ý tưởng nhanh chóng về các hoạt động của nhân sự
 • Nhận thức được những tác động và mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên thông qua các giải pháp quản trị nhân tài

Khóa học này dành cho: chuyên viên nhân sự, HRM, quản lý cấp trung và CEO các doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết Khóa học

Thời gian: Từ 12/08/2021 đến 24/08/2021; 

Thời lượng: 4 buổi (20h – 22h30, Thứ 3 & Thứ 5 hàng tuần); 

Hình thức: Online; Học phí: 2,000,000/người (chưa bao gồm 10% VAT); 

Nội dung chính: 

Buổi 1: Tầm quan trọng của Tư duy thiết kế  

 • Tổng quan và ứng dụng của Tư duy thiết kế trong doanh nghiệp
 • Tư duy thiết kế trong Nhân sự là gì?
 • Các giai đoạn triển khai của Tư duy thiết kế. 

Buổi 2: Các giai đoạn triển khai của Tư duy thiết kế trong nhân sự  

 • Đồng cảm - Thấu hiểu khách hàng của Nhân sự 
 • Định nghĩa - Các phương pháp xác định vấn đề và kỳ vọng 
 • Bài tập thực hành.

Buổi 3: Các giai đoạn triển khai của Tư duy thiết kế trong nhân sự (tiếp theo) 

 • Sáng tạo - Các phương pháp tạo ý tưởng
 • Thử nghiệm, Đánh giá & Cải tiến 
 • Bài tập thực hành. 

Buổi 4: Ứng dụng Tư duy thiết kế trong Nhân sự vào thực tế công việc 

 • Những yếu tố quan trọng của Tư duy thiết kế trong nhân sự 
 • Trải nghiệm nhân viên 
 • Thiết kế các hoạt động nhân sự 
 • Best Practices về Tư duy thiết kế trong nhân sự.
zalo-social