ROI – ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

ROI – ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

Mã khóa học: Ngày cập nhật: 13:43 18/06/2021

Đánh giá hiệu quả đào tạo luôn là chủ đề gây bàn cãi giữa Ban điều hành và các bộ phận chức năng, vì khó có thể đánh giá được số tiền đã chi ra cho Đào tạo có thể chứng minh cụ thể đã mang lại được lợi ích gì cho tổ chức. Kết quả nên được đánh giá, đo đếm bằng phương pháp nào luôn là trăn trở của Chủ doanh nghiệp để quyết định mức ngân sách đào tạo hàng năm.

Khoá học Đánh giá hiệu quả đào tạo sẽ cung cấp cho học viên 3 Phương pháp được xem là phổ biến nhất hiện nay (Kirkpatrick Taxonomy, CIPP Evaluation Model, Phillips ROI Model), đồng thời phân tích ưu / nhược điểm của từng phương pháp khi ứng dụng tại thị trường lao động Việt Nam để doanh nghiệp có thể tự đưa ra quyết định lựa chọn cách đánh giá cho phù hợp với từng đối tượng.

Để đánh giá một nội dung gì, chúng ta luôn đặt câu hỏi: Tiêu chí đánh giá là gì, và quy trình thực hiện gồm những bước như thế nào? Thông qua các bài tập và số liệu thực tế, học viên sẽ cùng phân tích những yếu tố quan trọng khi thiết lập các mục tiêu (bao gồm cả Tài chính và Phi tài chính), và thực hiện từng bước theo quy trình để thấy được tính hiệu quả của đào tạo ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh của Công ty một cách bài bản.

Thông tin chi tiết Khóa học:

Thời gian: 

17/07/2021; 

Thời lượng: 1 ngày (9h – 17h);

Hình thức: Online;

Học phí: 1,000,000/người (chưa bao gồm 10% VAT); 

Nội dung chính:

Buổi 1: Tính ứng dụng của 3 Phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo 

  • Phương pháp Kirkpatrick Taxonomy 
  • Phương pháp CIPP Evaluation Model 
  • Phương pháp Phillips ROI Model 
  • Phân tích ưu & nhược điểm từng phương pháp tại thị trường lao động Việt Nam. 

Buổi 2: Đo lường hiệu quả đào tạo 

  • Quy trình đánh giá Hiệu quả đào tạo
  • Phân tích các chỉ số Tài chính và Phi tài chính 
  • Sửa bài tập ứng dụng và các form mẫu thực tế tại doanh nghiệp Việt Nam.
zalo-social