Tất cả bài viết

  • Khóa học HR Reports

    Khóa học HR Reports

    Ngày: 10/06/2020 lúc 08:39AM

    "If you can't measure it, you can't manage it" - Peter Drucker Thêm một lớp HR Reports nữa đã "tốt nghiệp". Phi&P lại tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của các...
zalo-social