Khóa học "HR For Non - HRs"

Địa điểm: HN - HCM - ĐN

Khoá học "HR for Non-HRs" là chuyên đề đặc biệt dành cho nhóm Quản lý cấp trung, nhằm cung cấp những kiến thức trong thay đổi về vai trò, chức năng của công tác Quản trị Nhân sự hiện đại. Chương trình còn cung cấp những kiến thức nhằm giúp họ bắt kịp xu hướng cạnh tranh của thị trường lao động, cập nhật những công cụ mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, biết sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, và quan trọng nhất là giúp đạt được mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

Khóa học "Kỹ năng giải quyết vấn đề" (*)

Địa điểm: HN - HCM - ĐN

Là một trong những kỹ năng quan trọng trong công việc và cuộc sống, kỹ năng giải quyết vấn đề được thiết kế bởi Phi&P sẽ giúp bạn hiểu và nắm rõ những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề một cách khoa học và hiệu quả nhất.

Khóa học "Kỹ năng giao tiếp hiệu quả" (*)

Địa điểm: HN - HCM - ĐN

Khoá học kỹ năng giao tiếp hiệu quả cực kỳ quan trọng để giúp các bạn tạo tự tin, tạo dựng niềm tin và thiện cảm với người đối diện, để từ đó đi đến những mối quan hệ bền vững trong công việc và cuộc sống. Khóa học được thiết kế bởi Phi&P.

Khóa học "Kỹ năng quản lý thời gian" (*)

Địa điểm: HN - HCM - ĐN

Khoá học Kỹ năng quản lý thời gian sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp để xác lập mục tiêu công việc và tối ưu hiệu suất làm việc bằng việc thực hiện các công cụ quản lý thời gian.

Khóa học "Tư Duy Tích Cực" (*)

Địa điểm: HN - HCM - ĐN

Khóa học “Tư Duy Tích Cực” được thiết kế bởi Phi&P sẽ trao cho bạn chìa khóa và những bí quyết để khám phá và giải mã tư duy tích cực cũng như hiểu được sức mạnh của nó đối với bản thân, tư đó ứng dụng hiệu quả vào công việc và cuộc sống.

zalo-social