Softskills Training Phi&P

Softskills hay “Kỹ năng mềm” là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng liên quan đến trí tuệ cảm xúc và những kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình,…

Trên thực tế, kiến thức chuyên môn chỉ quyết định 25%, còn kỹ năng mềm quyết định đến 75% thành công của những người thành đạt. Với những người làm nhân sự và các nhà quản lý, kỹ năng mềm góp phần đánh giá hiệu quả công việc và năng lực của từng nhân viên, đồng thời còn là vũ khí cạnh tranh hiệu quả đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt trong một thế giới ngày càng “phẳng” hiện nay.

Phi&P là đơn vị tổ chức các khóa học Softskills Training chất lượng, uy tín dành cho những nhà quản lý, những người làm nhân sự tại Việt Nam. Khóa học Softskills Training tổ chức bởi Phi&P bao gồm:

 1. Khóa học Coaching Skill
 2. Khóa học HR For Non-HRs
 3. Khóa học Huấn Luyện Giúp Nhân Viên Thành Công
 4. Khóa học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề và Ra Quyết Định  
 5. Khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả
 6. Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian và Lập Kế Hoạch
 7. Khóa học Phỏng Vấn Tuyển Dụng Cho Cấp Quản Lý
 8. Khóa học Thuyết Trình – Thuyết Phục
 9. Khóa học Đánh Thức Tư Duy Sáng Tạo
 10. Khóa học Sức Mạnh Của Tư Duy Tích Cực
 11. Khoá học Tư Duy Phản Biện 
 12. Khoá học Kỹ Năng Thiết Lập Mục Tiêu Công Việc
 13. Khoá học Presentation By Story Telling
 14. Khoá học Kỹ Năng Lãnh Đạo Bản Thân
 15. Khoá học Kỹ Năng Phản Hồi Và Huấn Luyện Hiệu Quả
 16. Khoá học Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng
 17. Khoả học Kỹ Năng Giao Việc_Uỷ Quyền
 18. Khoả học Kỹ Năng Truyền Động Lực
 19. Khoả học Kỹ Năng Giám Sát và Giao Việc Hiệu Quả
 20. Khoá học Nâng Cao Trí Tuệ Cảm Xúc, Phát Huy Năng Lực Lãnh Đạo
 21. Khoá học Kỹ Năng Thương Lượng Đàm Phán
 22. Khoá học Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp
 23. Khoá học Leadership on Industries 4.0
 24. Khoá học Năng Lực Quản Trị cho Quản Lý Cấp Trung 

LIÊN HỆ PHI&P ĐỂ CẬP NHẬT LỊCH TRAINING:

Hotline: (+84) 915 684 099
Facebook: www.facebook.com/PhiPcom
Email: hello@phi-p.com
Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
zalo-social