Why HR should report to the CEO?

Ngày: 05/06/2020 lúc 17:05PM

Bài viết được trích từ Facebook của Phi&P.

 Câu hỏi của Ph&P dành cho các HR & CEO là vì một số Công ty HR báo cáo cho Finance các bạn ạ! 

Đọc bài này để biết thêm HR cần phải báo cáo cho ai, và vì sao HR & Tài chính hay xung đột khi 1 bên đề xuất thưởng, 1 bên đề xuất cắt giảm các chi phí liên quan đến Nhân sự, đào tạo, phúc lợi.

Tất nhiên chúng ta cần bàn thêm một chút về Mindset của CEO và Năng lực của HR chứ không bàn đến chức năng của Tài chính, vì họ cũng đang cố gắng làm tròn nhiệm vụ của họ mà thôi:

1. Nếu HR không có đủ năng lực, không đủ power để thực thi vai trò của HR thì CEO có muốn cũng đành chịu và báo cáo luôn cho Tài chính cho nhanh.

2. Nếu Mindset của CEO chưa đúng, thì HR cần tham mưu và tư vấn thêm cho CEO hiểu đúng. Và để tham mưu tư vấn được, HR phải đủ năng lực.

Trong các lớp của Phi&P đào tạo cho HR đều nhấn mạnh phần này, nếu bạn chưa đủ “Tin dùng” thì sẽ không được “Tin yêu”.

Câu trả lời Ở ĐÂY

>>>XEM THÊM: HR REPORTS – XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ


Phi&P Team
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục
zalo-social