Tất cả bài viết

  • Asahi Beverages Vietnam - Tư duy tích cực

    Asahi Beverages Vietnam - Tư duy tích cực

    Ngày: 17/07/2020 lúc 14:42PM

    Hôm nay Phi&P đào tạo nội dung "Tư duy tích cực" cho khách hàng Asahi Beverages Vietnam.CTCP Asahi Beverages Việt Nam – tiền thân là CTCP Sản xuất Tân Việt Xuân thuộc tập đoàn Asahi (Nhật Bản) , chuyên sản...
zalo-social